Myslíme na vás

V listopadu a prosinci 2022 jsme za finanční podpory MČ Praha 6 uspořádali sérii kreativních vánočních dílniček. Nejprve rodiče spolu s dětmi vyráběli adventní věnce. Následně jsme vyráběli vánoční ozdoby a přáníčka. Jelikož byly děti opravdu pilné a celkem vyrobili přes 100 přání a vánočních ozdob, mohli jsme tentokrát pomocí jejich originálních dárečků potěšit nejen obyvatele Domova pro seniory Vlčí mák, ale nově i Domova s pečovatelskou službou Liboc.

Velmi nás těší pozitivní ohlasy na tuto akci, a to jak ze strany účastníků vyrábějících dárečky pro potřebné, tak ze strany obdarovaných. Opět nás to utvrdilo v našem přesvědčení, že takovéto akce mají hluboký smysl. 

Pomáháme potřebným

Členové našeho spolku vnímají tíživou situací lidí žijících v okolí, ať již jde o ukrajinské děti, pěstouny a samoživitelky nebo seniory v domovech důchodců. Dle našich možností se snažíme pomoci, jak se jen dá...

Ukrajinským dětem v MŠ Vokovická jsme darovali řadu knížek, pracovních sešitů a hraček. Vyslyšeli jsme výzvu provozovatelů centra Dobrodějka na Bořislavce a darovali jsme jim sladkosti a drobné dárky k vytvoření dárkových balíčků od Mikuláše.

Do pěstounského skladu Hvězda v Horoměřicích jsme darovali několik tašek dětského oblečení a další potřeby pro děti.

Seniorům z Domova s pečovatelskou službou Liboc jsme darovali časopisy Lidé a země. Věříme, že jim články o zajímavých místech na světě zpestří každodenní rutinu a umožní jim přenést se do dálek alespoň v myšlenkách. 

Lampionový průvod

V listopadu 2022 připravil spolek Vokovínek, z.s. za podpory MČ Praha 6 kreativní dílničky, na kterých si děti mohly vyrobit originální papírové lampiony. Děti si výrobu opravdu užily a měly z vlastních výrobků obrovskou radost.

Následně jsme uspořádali lampionový průvod po Vokovicích. Děti cestou vyluštily hádanky a pomohly získat klíč mocného Háthéra, ochránce ze Severu, který otvírá zimní brány pro všechny vločky, ledové muže a dámy vichrů. Za odměnu získali Polízánium, kouzelný balíček s pohádkovými dárečky pro malé i nejmenší...

Jsme potěšeni, že se i přes nepříznivé počasí akce zúčastnilo téměř 150 dětí a přibližně stejný počet dospělých. Velmi nás těší pozitivní ohlasy jak při osobních setkáních, na sociálních sítích, tak i vyjádřené formou finančních darů na účet našeho spolku. Jsme s vámi rádi a určitě chceme v našich aktivitách pokračovat.

Sv. Martin přijel...

V listopadu 2022 spolek Vokovínek, z.s. zahrál pro děti z MŠ Vokovická scénku o žebrákovi a dobrém srdci svatého Martina. A protože svatý Martin přijel na opravdovém bílém koni, děti si ze setkání odnesly kromě ponaučení i nadšení ze setkání s živým koněm.

Zažít město jinak

Spolek Vokovínek, z.s. se stejně jako minulý rok aktivně zúčastnil sousedských slavností "Zažít Čimice jinak" a "Zažít Vokovice jinak". V rámci obou akcí zahráli členové spolku Vokovínek, z.s. dvě loutková představení - pohádku "Čert a Káča".

O scénář, dramaturgii, režii, ručně malované divadlo i vlastní provedení se postarali členové spolku a vzniklo tak krásné propojení a vytvoření společné kulturní hodnoty. Originální autorské pojetí klasické pohádky sklidilo na obou slavnostech úspěch a nejen děti se u ní od srdce zasmály (a také trochu poučily).

Vokovické vrkočení

Poslední červnový víkend uspořádal spolek Vokovínek, z.s. druhý ročník Vokovického vrkočení - sousedského kulturního a společenského odpoledne, naplněného kreativními dílnami pro dospělé i děti, hudebními vystoupeními, sportováním, výstavou a dobrým jídlem. Mottem bylo "být opět spolu a radovat se". Po velmi úspěšném prvním ročníku Vokovického vrkočení jsme s nadšením znovu zorganizovali ryze přátelský projekt plný hudby, tance, kreativity, sousedského "tlachání" a bytí pospolu, kterým jsme chtěli přispět k obnově a posílení pocitu komunitní sounáležitosti nejen pro obyvatele Vokovic.

Jsme velmi rádi, že se setkání i tentokrát po všech stránkách vydařilo - počasí nám přálo, hudba byla úžasná a děti s rodiči a prarodiči měli příležitost prožít spolu příjemné odpoledne. Současně jsme se mohli krásně a společně rozloučit s odcházejícími zaměstnanci MŠ Vokovická, kterých bylo bohužel opravdu hodně.

Máme radost, že je Vokovické vrkočení již vnímáno jako tradiční akce na konci školního roku, a to nejen pro obyvatele Vokovic. Už nyní se těšíme na další setkání v červnu 2023.

Jarní naděje pro Vlčí mák

V dubnu 2022 jsme znovu uspořádali velikonoční dílničky a spojili tak naše nejmenší s těmi nejmoudřejšími. Opět se nám podařilo přinést radost a kousek skutečné přírody do Domova pro seniory Vlčí mák. 

Na velikonočních dílničkách jsme spolu s dětmi z Vokovic, jejich rodiči i prarodiči vyrobili originální květináčky na osení, spoustu pestrobarevných ozdobiček a veselých přáníček. Jsme rádi, že se nám znovu podařilo potěšit babičky i dědečky žijící bohužel často zcela osamoceně v domově důchodců. Věříme, že jim dárečky připravené s láskou připomněly, že nejsou na světě sami a že na ně myslíme. Upřímně děkujeme všem, kteří nám s přípravou dárečků pomohli a tuto již tradiční akci podpořili, zejména všem dětem, úžasným paním učitelkám z MŠ Vokovická a MČ Praha 6. 

Myslíme na vás

V prosinci 2021 jsme za finanční podpory MČ Praha 6 uspořádali sérii kreativních vánočních dílniček. Děti spolu s rodiči a prarodiči vyráběly vánoční ozdoby a přáníčka, která jsme následně darovali obyvatelům Domova pro seniory Vlčí mák. Jelikož byly děti opravdu pilné a celkem vyrobili přes 150 přání a .200 vánočních ozdob, mohli jsme tentokrát pomocí jejich originálních dárečků potěšit i personál Neonatologického oddělení ve FN Motol.

Velmi si vážíme pozitivních ohlasů na tuto akci, a to jak ze strany účastníků vyrábějících dárečky pro potřebné, tak ze strany obdarovaných. Opět nás to utvrdilo v našem přesvědčení, že takovéto akce mají hluboký smysl. 

Lampionový průvod

V listopadu 2021 jsme uspořádali první lampionový průvod Vokovicemi. Quinia, ochránkyně přírody z východu, doprovázela děti na jejich dobrodružné cestě za ztracenými klíči hlavního klíčníka, skřítka Vokovínka. Děti byly velmi šikovné a s pomocí mapy se jim podařilo najít všechny 4 klíče. Ty potom předaly 4 ochráncům přírody ze světových stran - Quinii z východu, Neméthé z jihu, ochránci ze západu a Háthorovi ze severu. Vokovickou přírodu se tedy nakonec podařilo zamknout na všechny čtyři západy a vše dobře dopadlo.

Za pomoc při hledání klíčů se skřítek Vokovínek všem dětem odvděčil. V kouzelné truhle na ně čekalo Polízánium. A na koho se nedostalo, mohl si vyzvednout svou odměnu později v Baltazarově sýrárně.

Velmi nás potěšila hojná účast na průvodu, a to i přes nepřízeň počasí. Skřítek Vokovínek byl opravdu mile překvapen, že mu pomáhalo více než 100 dětí a minimálně stejný počet dospělých. Už teď se těšíme na další společné setkání.

Další stromy pro MŠ

Po dvou letech, v listopadu 2021, navázal spolek Vokovínek, z.s. na svůj vůbec první projekt - výsadbu stromků podél plotu MŠ Vokovická.

V roce 2019 jsme na své náklady vysadili 32 vzrostlých cypřišů. Snahou bylo zejména zvýšit bezpečí dětí ve školce a poskytnout jim více soukromí při jejich hrách ve třídě i na zahradě školky. Stromky však tehdy nebylo možné vysadit podél celého plotu školky, v levé části bránily výsadbě dva starší stromy. Jejich stav se nicméně v minulém roce zásadně zhoršil a MČ Praha 6 je z bezpečnostních důvodů pokácela. Tím se však ještě více otevřel prostor před školkou a děti byly opět jak "ve výkladní skříni".

Spolek Vokovínek, z.s. se proto rozhodl dovysázet nové stromy i na místě pokácených stromů a dotvořit optickou clonu podél celého plotu školky směrem do Vokovické ulice. V našem úsilí nás opět podpořila MČ Praha 6, která kromě výkopových prací a zeminy poskytla tentokrát i finanční příspěvek na realizaci akce..

Vlastní výsadba proběhla v rámci pravidelné podzimní brigády v MŠ Vokovická. Velmi děkujeme všem rodičům, zejména tatínkům, za jejich vydatnou pomoc při sázení stromků. Dohromady jsme s Vaší pomocí vysadili u školky již 44 stromků!

Výroba veselých lampionů

V listopadu 2021 připravil spolek Vokovínek, z.s. na vlastní náklady kreativní dílničky, na kterých si děti mohly vyrobit veselé papírové lampiony. 

Dílničky se konaly hned dvakrát. Poprvé v rámci pravidelné podzimní brigády v MŠ Vokovická, kdy spolek Vokovínek, z.s. poskytl zábavný program "v teple" pro děti rodičů pomáhajících mezitím na zahradě školky. Děti se tak mohly během chladného dopoledne ohřát a vyrobit si s kamarády něco krásného pro radost. Jsme rádi, že jsme rodičům ochotným "přidat ruku k dílu" mohli takto pomoci...

Druhé dílničky se konaly následně pro děti školního věku. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci jsme však byli nuceni omezit počet účastníků a akce z tohoto důvodu nebyla ani veřejně propagována. Dílniček se tak zúčastnily jen děti, které se potkávají ve škole, resp. na zájmových kroužcích. Děti si tvoření skutečně užily a jejich lampiony se moc povedly.

Velmi nás potěšily pozitivní ohlasy od účastníků obou akcí. Proto pevně doufáme, že příští rok budou epidemiologické podmínky příznivější a akci budeme moci uspořádat pro širší veřejnost. 


Zažít město jinak - pohádka "Všechno a hned" 

Spolek Vokovínek, z.s. byl aktivní i v září 2021, kdy pomáhal sousedským slavnostem "Zažít Čimice jinak" a "Zažít Vokovice jinak". V rámci obou akcí, v novém kabátě a s novými písněmi, zahráli členové spolku Vokovínek, z.s. dvě loutková představení - pohádku "Všechno a hned".

Jde o zcela unikátní autorskou tvorbu spolku Vokovínek, z.s., kdy loutky a kulisy vyrobily děti členů spolku a jejich přátel. Taktéž o scénář, dramaturgii, režii, ručně malované divadlo i vlastní provedení se postarali členové spolku a vzniklo tak krásné propojení a vytvoření společné kulturní hodnoty.

Na obou slavnostech měla pohádka velký úspěch a nejen děti se u ní od srdce zasmály a poučily, že je dobré, si na věci občas počkat a být trpělivý... zkrátka nechtít všechno a hned!

Vokovické Vrkočení - 1.část

Na konci června 2021 uspořádal spolek Vokovínek, z.s. první ročník Vokovického Vrkočení - sousedského kulturního a společenského odpoledne, které bylo naplněno kreativními dílnami pro dospělé i děti, hudebními vystoupeními, sportováním, výstavou a dobrým jídlem. Mottem bylo "být spolu a radovat se".

Po dlouhé době odloučení a izolace v důsledku pandemie Covid-19 jsme cítili, jak narůstá osamocení sousedů, prohlubuje se anonymita vztahů v rámci míst, kde žijeme, pracujeme a učíme se, a jak kulturně a sociálně strádají děti, dospělí i senioři. Přáli jsme si vnést do tohoto koloběhu tíživých dnů něco povzbudivého a radostného. Proto jsme zorganizovali ryze přátelský projekt plný hudby, tance, kreativity, sousedského "tlachání" a bytí pospolu, kterým jsme chtěli přispět k obnově a posílení pocitu komunitní sounáležitosti nejen pro obyvatele Vokovic.

Jsme velmi rádi, že se setkání po všech stránkách vydařilo - počasí nám přálo, hudba byla úžasná a děti s rodiči a prarodiči měli příležitost prožít spolu příjemné odpoledne. Současně jsme měli spolu s paní Marií Kubíkovou, radní pro školství z MČ Praha 6, příležitost poděkovat odcházející paní ředitelce z MŠ Vokovická za její obrovské úsilí, energii a lásku, se kterou školku vedla.

Věříme, že se nám letos podařilo položit základ pro periodicky se opakující akci, která poskytne sousedům příležitost setkávat se, nebýt sám, možnost navazovat nové kontakty a prohlubovat ty staré, být nablízku potřebným a pomáhat jim. Těšíme se, že Vokovické Vrkočení bude pravidelnou akcí nejen pro obyvatele Vokovic. Věříme, že Vrkočení je ideální formou pro veselé rozloučení se se školním rokem a vítáním prázdnin. 

Pomoz potřebným

V červnu 2021 jsme zahájili spolupráci s Pěstounským skladem Hvězda (Horoměřice, Praha - západ), kdy jsme předali zakladatelce skladu několik tašek s oblečením, obuví a hračkami. V této spolupráci bychom rádi pokračovali i v nadále. Je úžasné, pokud věci, ve kterých skotačily naše děti a ke kterým se váže řada krásných vzpomínek, mohou udělat radost někomu dalšímu.

Věříme, že darované věci pomohou potřebným a usnadní jim jejich nelehkou životní situaci. Jsme přesvědčeni, že obzvláště nyní, v době značné finanční nejistoty způsobené stále přítomné pandemie Covid-19, je takovýto druh podpory velmi důležitý.

Jarní naděje pro Vlčí mák

Březen 2021    Unaveni po dlouhé zimě plné chmurných zpráv, vyčerpáni dodržováním nejrůznějších "protiepidemických" zákazů bez možnosti svobodně žít, jsme vnímali, jak tíživě musí dnešní doba dopadat na obyvatele, kteří jsou nejzranitelnější a plně odkázáni na pomoc jiných. Ze zkušenosti víme, že povzbuzení a víru v lepší zítřky potřebují ještě o poznání více než my - rodiče, děti a skřítkové. Proto jsme se rozhodli poslat do Domova pro seniory Vlčí mák novou energii a jarní naději v podobě veselých květináčků s osením a jarním přáním.

S ohledem na epidemiologická opatření nebylo bohužel možné připravovat dílnu s dárky a přáními "společně" jako tomu bylo u "Vánočního pohlazení". Děti ale nadšení z dobré věci neopustilo a s láskou doma vyráběly, sely a opečovávaly osení pro babičky a dědečky, pro které je kontakt s přírodou již dlouhou dobu omezen na pouhý pohled z okna. Jsme upřímně rádi, že jsme jim mohli přinést kousek pravé přírody a jarní síly až do jejich pokojů. Odměnou za naše úsilí pro nás byla radost a neskrývané dojetí, že na ně stále myslíme. Velmi si rovněž vážíme krásného dopisu s poděkováním, který nám zaslalo vedení Domova pro seniory. Utvrdilo nás v tom, že i malý dárek umí udělat velkou radost, pokud je darován s citem a láskou.

Vánoční pohlazení pro Vlčí mák

Prosinec 2020    V dnešní pokroucené době, kdy jsou staří lidé drženi v dlouhodobé a nucené izolaci, jejich srdce často chřadnou, jelikož zůstávají bez dotyku těch nejbližších. Vnímáme tuto bolestivou situaci a snažíme se pomoci.

V tomto předvánočním čase jsme se proto rozhodli konat jemně a s láskou. Alespoň vzdáleně potěšit, pohladit a obdarovat. S dětmi jsme po několik dnů vyráběli vánoční přání a dárky pro 64 babiček a dědečků do domova pro seniory Vlčí mák.

Věříme, že jsme jim udělali radost. Radost, že na ně někdo myslí a že někomu není jejich osamocení lhostejné. Doufáme, že jsme jim snad dodali i odvahu do dalších dnů a také naději, že žít má stále smysl a každý další den může být krásný.                     

Loutkové představení

V září 2020 jsme pro děti připravili a odehráli loutkové představení - pohádku "Všechno a hned". Pohádka vypráví o králi, který rychleji mluvil než přemýšlel, a o tom, jaké to může mít následky.

Představení se uskutečnilo na zahradě sídla našeho spolku a účastnily se ho především děti z Vokovic.

Pohádka se dětem velmi líbila a jsme rádi, že jim přinesla rovněž malé ponaučení do jejich života. 

Látkové roušky pro děti v MŠ

V souvislosti s pandemií Covid-19 došlo v únoru 2020 k uzavření mateřských škol. Jejich opětovné otevření koncem května 2020 bylo podmíněno dodržováním řady hygienických opatření, mj. stanovením povinnosti nosit roušky ve společných prostorách MŠ a při pohybu venku, pokud nejsou dodrženy rozestupy minimálně 2 metry. Z tohoto důvodu musely rodiče vybavit děti na pobyt ve školce rouškami, ideálně min. 2 ks na den.

Jelikož na jaře byly roušky k dispozici pouze v omezené míře a zejména dětské nebylo lehké sehnat, rozhodli jsme se podpořit děti v MŠ Vokovická darem 60 ks látkových roušek. Roušky jsme ušili a předali je po obnovení provozu MŠ Vokovická paní učitelkám.

Předané roušky pomohly hladkému provozu školky, zejména pokud některé z dětí roušku ztratilo, nemělo dost náhradních nebo roušku doma zcela zapomnělo. Některé z roušek byly rovněž předány dětem, jejichž rodiče měly s obstaráním dětských roušek problém. S ohledem na podobnost vzhledu roušek byla každá rouška označena barevnou značkou, aby byly dodrženy hygienické požadavky a nedocházelo k záměně roušek mezi jednotlivými dětmi.

Stromy pro MŠ

V listopadu 2019 jsme pořídili a podél vnějšího plotu nové budovy MŠ Vokovická vysadili 32 cypřišů o výšce minimálně    2-2,5 metru. Důvodů pro jejich vysazení bylo hned několik. Plot školky je tvořen ze svislých dřevěných prken, mezi nimiž jsou relativně velké mezery, umožňující kolemjdoucím nahlížet do areálu školky a narušovat tak soukromí dětí při jejich hrách. Vzimních měsících bylo díky velkým oknům vidět až do třídy, v letních měsících byly děti "jak ve výkladní skříni" při pobytu na hřišti. Zejména při vodních hrátkách, kdy jsou děti oblečeny jen minimálně, nebyla tato situace z pohledu bezpečí dětí dobrá. 

Dalším důvodem byla snaha zvýšit množství zeleně v okolí nové budovy MŠ, které v důsledku její výstavby významně ubylo. V neposlední řadě bylo cílem zlepšit "výhled" dětí z oken a ze zahrady směrem do ulice Vokovická a alespoň opticky odclonit děti od provozu na silnici a častého nepořádku kolem kontejnerů na tříděný odpad.

Do realizace projektu jsme zapojili různé subjekty - podařilo se sehnat souhlas MČ Praha 6 s výsadbou cypřišů na pozemku, který má svěřen ve správě, a ve spolupráci s MČ Praha 6 a jejich zahradníky se rovněž podařilo provést nezbytné přípravné výkopové práce. Vlastní vysazení cypřišů proběhlo za podpory vedení MŠ a ve spolupráci s rodiči dětí z MŠ Vokovická v rámci pravidelně se opakující podzimní brigády. 

Vokovínek, z.s. 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!