Náš spolek byl založen v listopadu 2019. Naším cílem je především pomáhat dětem, rodinným příslušníkům i široké veřejnosti při nalézání respektujícího, zodpovědného a láskyplného přístupu k okolí a k sobě samotným, posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, pozitivních pocitů vůči sobě i světu, svobodného a konstruktivního myšlení a ochrany přírody.